สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประชุมวิชาการแห่งชาติ ราชภัฏวิชาการครั้งที่ 2

คณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและคหกรรมศาสตร์ทั่วไปพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 4 คน ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการแห่งชาติ ราชภัฏวิชาการครั้งที่ 2  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ. พิษณุโลก ในหว่างวันที่ 14 - 17 มกราคม 2554 โดยมีการสาธิตการทำแผ่นแป้งโรตี  และแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์แผ่นแป้งโรตีแช่แข็ง  ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยของอาจารย์จากสาขาวิชา

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2011 เวลา 10:11 น. )

 

บรรจุภัณฑ์

 http://www.youtube.com/watch?v=Q9s3Yq4hza4

 
DigiWatch
แบบสำรวจ
ต้องการให้เว็บไซต์นี้พัฒนาเนื้อหาในหัวข้อใด
 
ค้นหา
ลงทะเบียน